Tag: , , , ,

Bob’s Peak

Bob’s Peak Bob’s Peak เป็นจุดชมวิวมุมสูงของ Queenstown […]

Skyline Queenstown

Skyline Queenstown Skyline Queenstown เราสามารถขึ้นกระเ […]

ควีนส์ทาวน์ (Queenstown)

ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) ใครมาถึงเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แต […]