Tag: , ,

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ประเทศไทย)

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ประเทศไทย) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เ […]

พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) พระราชวังพญาไท […]

สะพานภูมิพล (ประเทศไทย)

สะพานภูมิพล (ประเทศไทย) สะพานภูมิพล หรือเดิม สะพานวงแหว […]

สะพานพระราม 9 (ประเทศไทย)

สะพานพระราม 9 (ประเทศไทย) สะพานพระราม 9 หรือที่รู้จักกั […]

เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) เสาชิงช้า เป็น สถาป […]

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ท้องสนามหลวง หรื […]

ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ศาลาเฉลิมกรุง ห […]

โรงละครแห่งชาติ (ประเทศไทย)

โรงละครแห่งชาติ (The National Theatre) เป็นโรงละครแห่งแ […]

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ศาลหลักเมือง คือส […]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ประเทศไทย)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ประเทศไทย) พิพิธภัณฑสถานแ […]