Mount Aspiring National Park

606

Mount Aspiring National Park

Mount Aspiring National Park เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเทือกเขา Southern Alps ทอดตัวอยู่ อุทยานฯ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีช่องทางให้เข้าไปได้จากหลายเมือง แต่ทางที่สะดวกและเป็นที่นิยมที่สุดอันหนึ่งก็คือการมาจาก Wanaka ซึ่งอยู่ห่างไปเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ

แผนที่ Mount Aspiring National Park  ประเทศนิวซีแลนด์

สนใจท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ คลิกที่นี่
Share on social networks