เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)

618

เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)

วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์เปรียบได้ดั่งหัวใจและจิตวิญญาณของชาวอังกฤษ ความสำคัญของที่นี่นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมแบบกอธิคแล้ว วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งอังกฤษหลายพระองค์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญต่างๆ ในประวัติศาสตร์ และที่สำคัญคือวิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งประวัติศาสตร์ของเหล่าราชวงศ์มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงเอลิซาเบธและ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และล่าสุดคือระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและองค์หญิงเคท ส่วนบริเวณชั้นล่างของวิหารนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สมบัติแอบบีย์ 

แผนที่ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ประเทศอังกฤษ

https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/@51.4993849,-0.1297636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604c4ba43352f:0xda8effa2059b537a!8m2!3d51.4992921!4d-0.1273097

สนใจท่องเที่ยวอังกฤษ คลิกที่นี่

Share on social networks