Vivekananda Rock Memorial

564

Vivekananda Rock Memorial

เป็นอนุสาวรีย์การท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศอินเดีย มันถูกสร้างขึ้นในปี 1970 เพื่อเป็นเกียรติแก่สวามี Vivekananda ผู้ที่กล่าวว่าได้บรรลุการตรัสรู้บนหิน ตามตำนานท้องถิ่นมันอยู่บนผาหินนี้ว่าเทพธิดาคัมมารีแสดง Tapas ในความจงรักภักดีของพระอิศวร

แผนที่ Vivekananda Rock Memorial ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks