Tag: , ,

อุโมงค์กู๋จี (ประเทศเวียดนาม)

อุโมงค์กู๋จี (ประเทศเวียดนาม) อุโมงค์กู๋จี เป็นเครือข่า […]

สุสานโฮจิมินห์ (ประเทศเวียดนาม)

สุสานโฮจิมินห์ (ประเทศเวียดนาม) สุสานโฮจิมินห์ เป็นอนุส […]

พระราชวังทังลอง (ประเทศเวียดนาม)

พระราชวังทังลอง (ประเทศเวียดนาม) พระราชวังทังลอง ประเทศ […]

อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang (ประเทศเวียดนาม)

อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang (ประเทศเวียดนาม) อุทยา […]

พระราชวังเว้ (ประเทศเวียดนาม)

พระราชวังเว้ (ประเทศเวียดนาม) พระราชวังเว้ ประเทศเวียดน […]

โบสถ์ทันดินห์ (ประเทศเวียดนาม)

โบสถ์ทันดินห์ (ประเทศเวียดนาม) โบสถ์ทันดินห์ โบสถ์สีชมพ […]

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ประเทศเวียดนาม)

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ประเทศเวียดนาม) ดินดอนสาม […]

น้ำตกบ่านซก (ประเทศเวียดนาม)

น้ำตกบ่านซก (ประเทศเวียดนาม) น้ำตกบ่านซก หรือว่า น้ำตกเ […]

ถ้ำซันดอง (ประเทศเวียดนาม)

ถ้ำซันดอง (ประเทศเวียดนาม) ถ้ำซันดอง ประเทศเวียดนาม ถือ […]

หาดญาจาง (ประเทศเวียดนาม)

หาดญาจาง (ประเทศเวียดนาม) หาดญาจาง เป็นหนึ่งในหาดของประ […]