Mutnovsky

466

Mutnovsky

Mutnovsky เป็นภูเขาไฟที่ซับซ้อนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทร Kamchatka ประเทศรัสเซีย เป็นภูเขาไฟที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของ Kamchatka การปะทุล่าสุดได้รับการบันทึกในปี 2000 ที่ด้านล่างของ Mutnovsky อยู่ในเขตภูมิประเทศที่รู้จักกันในชื่อ Lesser Valley of Geysers

แผนที่ Mutnovsky ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่
Share on social networks