Category: PantipBoy-รวมทัวร์เอเชีย

จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula)

จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula) จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula) ประ […]

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera)

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera) วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-der […]

ภูเขาไฟฟูจิ Mount Fuji

ภูเขาไฟฟูจิ Mount Fuji ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุ […]

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi วิหารศักดิ์สิทธิ์ของท […]

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จอร์เจีย

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จอร์เจีย เมืองทบิลิซี (Tbilisi)& […]

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe)

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe) เมืองถ้ำอุพลิสชิเค&nb […]

Vardzia อารามถ้ำ

Vardzia อารามถ้ำ Vardzia อารามถ้ำ สร้างในช่วงครึ่งหลังค […]

อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia)

อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) อนุสาว […]

ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)

ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมอันนานูรี (Ananuri F […]

อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่

อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่ อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและน...