Category: PantipBoy-ทัวร์ไต้หวัน

ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่น ซีเหมินติง (Ximending)

ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่น ซีเหมินติง (Ximending) ซีเหมิงติง ส […]

พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน

พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน อุทยาน โฝ กวง ซานเป็นศูนย์กลางพระ […]

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น จิ่วเฟิ่น เมืองโบราณที่สร้างแรงบันด...

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) Sun Moon Lake หรือ […]

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) พิพิธภ […]

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) […]

เที่ยวไทเป 101 (Taipei101)

เที่ยวไทเป 101 (Taipei101) ไทเป 101 (Taipei101) ตึกสูงร […]

เที่ยวแบบสุดประหยัดในไต้หวัน

เที่ยวแบบสุดประหยัดในไต้หวัน ไทเปเมืองหลวงแห่งไต้หวันที...