Category: PantipBoy-ทัวร์สิงค์โปร

สวนนกจูร่ง Jurong Bird Sanctuary (สิงคโปร์)

สวนนกจูร่ง Jurong Bird Sanctuary (สิงคโปร์) สวนนกจูร่ง […]

เกาะเซนโตซา Sentosa (ประเทศสิงคโปร์)

เกาะเซนโตซา Sentosa (ประเทศสิงคโปร์) เกาะเซนโตซ่า (Sent […]

Singapore Flyer (ประเทศสิงคโปร์)

Singapore Flyer (ประเทศสิงคโปร์) Singapore Flyer (ประเท […]

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA Aquarium-Marine Life Park

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA Aquarium-Marine Life Park พิพิธภ […]

วัดเซียนฮกเก๋ง (ประเทศสิงคโปร์)

วัดเซียนฮกเก๋ง (ประเทศสิงคโปร์) วัดเซียนฮกเก๋ง หรือวัดแ […]

วัดเจ้าแม่กวนอิม (ประเทศสิงคโปร์)

วัดเจ้าแม่กวนอิม (ประเทศสิงคโปร์) วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงค […]

วัดพระเขี้ยวแก้ว (ประเทศสิงคโปร์)

วัดพระเขี้ยวแก้ว (ประเทศสิงคโปร์) วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงค […]

วัดศรีมาริอัมมันต์ (ประเทศสิงคโปร์)

วัดศรีมาริอัมมันต์ (ประเทศสิงคโปร์) วัดศรีมาริอัมมันต์ […]

ถนนออชาร์ด (ประเทศสิงคโปร์)

ถนนออชาร์ด (ประเทศสิงคโปร์) ถนนออชาร์ด ถนนช้อปปิ้งเส้นห […]

คลาร์ก คีย์ (ประเทศสิงคโปร์)

คลาร์ก คีย์ (ประเทศสิงคโปร์) คลาร์ก คีย์ เป็นสถานที่ท่อ […]