Category: PantipBoy-ทัวร์ภาคกลาง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ประเทศไทย)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ประเทศไทย) วัดราชบพ […]

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) หอศิลปวัฒนธ […]

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (ประเทศไทย)

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (ประเทศไทย) พิพิธภัณฑ์บ้านจิ […]

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (ประเทศไทย)

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (ประเทศไทย) วัดปทุมวนาราม ราชวร […]

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ประเทศไทย)

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ประเทศไทย) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร […]

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร (ประเทศไทย)

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร (ประเทศไทย) วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เ […]

มัสยิดฮารูณ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

มัสยิดฮารูณ กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) มัสยิดฮารูณ เป็นม […]

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ประเทศไทย)

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ประเทศไทย) วัดพระศรีมหาธาตุ […]

วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) วัดบึงทองหลาง เ […]

วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ประเทศไทย)

วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ประเทศไทย) วัดตรีทศเทพ เป็นพระอาราม […]