Category: PantipBoy-ทัวร์กัมพูชา

ตลาดใหม่, Central Market (ประเทศกัมพูชา)

ตลาดใหม่, Central Market (ประเทศกัมพูชา) ตลาดใหม่ ประเท […]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ (ประเทศกัมพูชา)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ (ประเทศกัมพูชา) พิพิธภ […]

วัดอุณาโลม (ประเทศกัมพูชา)

วัดอุณาโลม (ประเทศกัมพูชา) วัดอุณาโลม ประเทศกัมพูชา เป็ […]

วัดพนม (ประเทศกัมพูชา)

วัดพนม (ประเทศกัมพูชา) วัดพนม ประเทศกัมพูชา คือหนึ่งในว […]

ตลาดพซาทะไม (ประเทศกัมพูชา)

ตลาดพซาทะไม (ประเทศกัมพูชา) ตลาดพซาทะไม ตั้งอยู่ภายในกร […]

เมืองพระสีหนุ (ประเทศกัมพูชา)

เมืองพระสีหนุ (ประเทศกัมพูชา)  เมืองพระสีหนุ หรือกำปงโส […]

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (ประเทศกัมพูชา)

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (ประเทศกัมพูชา)  พระบรมราชวั […]

โตนเลสาบ (ประเทศกัมพูชา)

โตนเลสาบ (ประเทศกัมพูชา) โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใ […]

ปราสาทบันทายศรี (ประเทศกัมพูชา)

ปราสาทบันทายศรี (ประเทศกัมพูชา) ปราสาทบันทายศรี ประเทศก […]

ปราสาทพนมบาเค็ง และปราสาทตาพรหม (ประเทศกัมพูชา)

ปราสาทพนมบาเค็ง และปราสาทตาพรหม (ประเทศกัมพูชา) ปราสาทพ […]