โลทัสเทมเพิล (Lotus Temple )

719

โลทัสเทมเพิล (Lotus Temple )

โลทัสเทมเพิล (Lotus Temple ) วัดแห่งนี้ตั้งอยุ่ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นวัดของศาสนาบาไฮ เปิดให้เข้าชมเมื่อ ธันวาคม ปี ค.ศ. 1986 วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากรูปทรงของวัดที่ออกแบบมาให้คล้ายกับดอกบัว และก็กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ถึงแม้ว่าศาสนสถานแห่งนี้เป็นของศาสนาบาไฮ แต่ก็เปิดรับผู้คนทุกศาสนาให้ได้เข้าชม และโลทัสเทมเพิลได้รับรางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมาย

แผนที่ โลทัสเทมเพิล (Lotus Temple ) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks