โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)

737

โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)

โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) โบสถ์ที่สร้างขึ้นแห่งแรกของเมืองซาร์กอร์ส ลักษณะโบสถ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม ทรงหัวหอมสีทองอร่าม ภ ทรงหัวหอมสีทองอร่าม ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งถ้วยภาพไอคอน 5 ชั้น และภาพเฟรสโก และไฮไลท์สำคัญของโบสถ์แห่งนี้คือ ภายในมีโลงศพเงินของ นักบุญเซอร์เจีย ซึ่งภายในโลงศพได้มีการบรรจุกระดูกของท่านไว้ ซึ่งประชาชนที่มีความรักและศรัทธาในตัวท่านจะเดินทางมาสักการะด้วยวิธีการจูบที่ฝาโลงศพ โดยโลงศพของนักบุญเซอร์เจียจะตั้งอยู่บริเวณมุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์

แผนที่ โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks