โบสถ์ซานอากุสติน (ประเทศฟิลิปปินส์)

587

โบสถ์ซานอากุสติน (ประเทศฟิลิปปินส์)

โบสถ์ซานอากุสติน ถือเป็นหนึ่งในโบสถ์บาโรกของประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมนิลา ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก้ ในปีคริสต์ศักราช 2003 โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในเกาะลูซอน ซึ่งภายในได้ถูกตกแต่งออกมาในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของงานศิลปะยุโรป ผสมผสานไปกับงานประติมากรรมของจีน และฟิลิปปินส์

สนใจท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ คลิกที่นี่

Share on social networks