โขดหินอุลูรู (Uluru)

654

โขดหินอุลูรู (Uluru)

โขดหินอุลูรู (Uluru)  เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่โผล่จากพื้นดินโดดๆ จัดได้ว่าเป็นโขดหินที่ใหญ่ทีสุดในโลก ลักษณะเป็นหินทรายสีแดงเป็นหินอาร์โคส มีสภาพการกัดเซาะของฝนและลมตามธรรมชาติ มีถ้ำและแอ่งน้ำ บริเวณผิวนอกของหินโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกินผิวนอกแตกหลุดออกเป็นสะเก็ดและร่วมลงมาที่พื้นทับถมกันเป็นกำแพงภูเขาขนาดใหญ่ สีสันของหินเปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งในแต่ละช่วงมีสีแตกต่างกัน ในตอนกลางวันแสงอาทิตย์เจิดจ้าทำให้มีสีแดง แต่พอตกเย็นสีสันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง จึงสวยงามและแปลกตามากๆ

แผนที่ โขดหินอุลูรู (Uluru) ประเทศออสเตรเลีย

สนใจท่องเที่ยวออสเตรเลีย คลิกที่นี่
Share on social networks