เยอรมันเมืองที่มีอะไรอีกมากมายนอกจากเบียร์

611

สถาปัตย์ที่โดดเด่น ทิวทัศน์ ภูมิอากาศ ความสวยงามของบ้านเมืองอันใหญ่โต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ประเทศเยอรมันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นักท่องเที่ยวมักจะมาค้นหา ทั้งหุบเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ปราสาทที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมดนี้สัมผัสได้ที่

1. กรุง Berlin

เมืองหลวงเยอรมันที่ถ่ายทอดสถาปัตยกรรมให้มากมาย ทั้งอาคารบ้านเรือน ศิลปะ อารยธรรม ตลอดจนอาหาร หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกทลายลง ความเจริญต่างๆได้เข้ามา ร้านค้ามากมายเกิดขึ้น แสงสีและศิลปะตระการตา แต่ก็ยังคงหลงเหลือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษามากมาย

2. Munich

เมืองอันเก่าแก่แต่ก็เต็มไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมที่มีกำลังสูงเกิดขึ้นในเมืองนี้มากมาย เมืองนี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างตัวเมืองแบบดั้งเดิมและความเจริญของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่พูดถึงกันใน Munich คือดนตรี

3. Schloss Neuschwanstein

ปราสาทงามที่สร้างอยู่กลางป่าเป็นต้นแบบปราสาทที่เห็นกันในนิยายของดิสนีย์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่งามที่สุดในโลกที่หนึ่ง

4. The Black Forest

หมอก หิมะหรือแสงแดดทอประกาย ลึกเข้าไปท่ามกลางหุบเขาที่รายล้อมด้วย Black Forest จะพบหมู่บ้านที่ราวกับอยู่ในเทพนิยาย ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างไกลจากเมืองอันวุ่นวาย ใกล้ๆจะมีน้ำตก ธรรมชาติที่ให้เดินชม ผ่อนคลาย

5. The Romantic Rhine

เส้นทางการล่องเรือที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความสดชื่นของสายน้ำ ได้เห็นสถาปัตยกรรมริมฝั่งน้ำ หน้าผา ปราสาท และหมู่บ้านริมน้ำ วิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่จะทำให้ผู้มาเยือนได้สบายใจไม่น้อย

6. Dresden

เมืองเก่าแก่ริมน้ำ ที่มีการบูรณะสถาปัตย์ใหม่ รวมทั้งงานศิลปะที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่สามารถศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์ Military History

7. อื่นๆ ได้แก่ เมือง Heidelberg, โบสถ์ Cologne, เมือง Trier และอื่นๆอีกมากมาย

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
High Season: กรกฎาคม – สิงหาคม
Low Season: พฤศจิกายน – มีนาคม

แหล่งที่มา : หนังสือ The World โดย Lonely Planet

Share on social networks