เมืองโบราณวีกัน (ประเทศฟิลิปปินส์)

637

เมืองโบราณวีกัน (ประเทศฟิลิปปินส์)

เมืองโบราณวีกัน (vigan) เมืองมรดกโลกบนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1999 จากความสวยงามแบบคลาสสิค และบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมือง ด้วยสถาปัตกรรมแบบผสมผสานระหว่างอาคารทรงโคโคเนียลแบบสเปนกับการประดับตกแต่งแบบจีน เก่าแก่

สนใจท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ คลิกที่นี่

Share on social networks