เมืองพุกาม (ประเทศพม่า)

626

เมืองพุกาม (ประเทศพม่า)

พุกาม ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับต้นๆของประเทศพม่า โดยมีจุดกำเนิดจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ 

ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลา จนในปัจจุบันมีจำนวนเจดีย์เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์ แต่ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจน

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks