เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จอร์เจีย

660

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จอร์เจีย

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงที่งดงามของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Mtkvari กรุงทบิลีซี มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 มีเสน่ห์ด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ซึ่งผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมของยุคกลาง, สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก, สถาปัตยกรรมโบซาร์, สถาปัตยกรรมสตาลิน และสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

แผนที่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จอร์เจีย ประเทศจอร์เจีย

สนใจท่องเที่ยวจอร์เจีย คลิกที่นี่

Share on social networks