เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe)

1195

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe)

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค เป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ก่อตั้งประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช เมืองถ้ำอุพลิสชิเค ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนล่าง ส่วนกลาง และส่วนบน ส่วนกลางเป็นหินตัดทำเป็นห้อง ไม่ได้มีการแกะสลักตกแต่งใดๆ เป็นแค่โครงสร้างหินใหญ่ๆเท่านั้น ส่วนด้านบนเป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์ เมืองนี้มีการผสมผสานศิลปะการตัดหินที่โดดเด่นของพื้นที่ คล้ายกับเมืองคัปปาโดเกียในตุรกีและเมืองทางเหนือของอิหร่าน

แผนที่ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ ประเทศจอร์เจีย

สนใจท่องเที่ยวจอร์เจีย คลิกที่นี่

Share on social networks