เปตรา (Petra)​

583

เปตรา (Petra)​

เปตรา (Petra) เมืองโบราณเปตรา เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรแนบาเทีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาในประเทศ จอร์แดน นครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขา วาดี มูซา หรือ หุบเขาโมเสส นครเพตราได้รับลงทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า “เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ”

แผนที่ เปตรา (Petra)​ ประเทศจอร์แดน

สนใจท่องเที่ยวจอร์แดน คลิกที่นี่

Share on social networks