เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains)

1193

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains)

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) ประเทศจอร์เจีย เทือกเขาสูงในยุโรป เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น ซึ่งบนเทือกเขาคอเคซัสในฝั่งประเทศจอร์เจีย ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

แผนที่ เทือกเขาคอเคซัส ประเทศจอร์เจีย

สนใจท่องเที่ยวจอร์เจีย คลิกที่นี่

Share on social networks