เที่ยวเมืองฮัลล์สตัทท์ งามเกินคำบรรยาย

582

เที่ยวเมืองฮัลล์สตัทท์ งามเกินคำบรรยาย

เมืองฮัลล์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ฉากหน้าเป็นแม่น้ำฉากหลังเป็นภูเขา มีโบถส์และบ้านหน้าตาน่ารักรายล้อมรอบ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) World Heritage Site ประเภท Cultural Landscape จุดเด่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยของเมืองริมทะเลสาบสีน้ำเงินนี้ก็คือ เทือกเขาหิมะสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบสีฟ้าใสเอาไว้อย่างสนิทแนบ โดยมีเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของ ทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร์ 

แผนที่ เมืองฮัลล์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย

สนใจท่องเที่ยวออสเตรีย คลิกที่นี่

Share on social networks