เที่ยวสะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ Pont du Gard

701

เที่ยวสะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ Pont du Gard

สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสะพานส่งน้ำโรมันโบราณที่สร้างโดยจักรวรรดิโรมัน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี และใช้คนงานก่อสร้างมากกว่า 1,000 คน สะพานส่งน้ำแห่งนี้เป็นสะพานหินทรงโค้ง ที่มีความยาวถึง 50 กิโลเมตร สูง 3 ชั้นเลย(ความสูงประมาณเกือบ 50 เมตร) โดยรับน้ำจากเมืองอูว์แซ็สไปยังเมืองนีมส์ เพื่อใช้ตามบ้านเรือน และน้ำพุที่ตกแต่งตามสถานที่สำคัญใจกลางเมือง โดยสามารถส่งน้ำเข้าไปในเมืองได้ประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากนั้นก็ได้หยุดใช้งานไป ปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการในความสามารถของคนในยุคนั้น

สนใจท่องเที่ยวฝรั่งเศส คลิกที่นี่

Share on social networks