เที่ยวน้ำตกไรน์ Rhine Falls

1227

เที่ยวน้ำตกไรน์ Rhine Falls

น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีความสูง 23 เมตร มีความแรงของกระแสน้ำอยู่ที่ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนจะมีมากกว่านั้น คือ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินที ตั้งอยู่ในเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มเดินจากด้านบนน้ำตก ลงมาด้านล่าง ฝั่งตรงข้ามเป็น ปราสาทเวิร์ท (Schloss Worth) ซึ่งเป็นปราสาทของทางเยอรมัน สามารถไปเยี่ยมชมได้โดยนั่งเรือสายสีแดง ข้ามฝั่งไป ส่วนที่เห็นโผล่มา 2 ก้อนนั้น คือ เกาะกลางน้ำ ที่ถูกแม่น้ำไรน์กัดเซาะผ่ากลางแบ่งเป็นสองท่อน

แผนที่ น้ำตกไรน์ Rhine Falls ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนใจท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ คลิกที่นี่

Share on social networks