เที่ยวซาคินทอส (Zakynthos)

892

เที่ยวซาคินทอส (Zakynthos)

ซาคินทอส หนึ่งใน 7 หมู่เกาะในเขตทะเลไอโอเนีย นอกฝั่งตะวันตกของประเทศกรีซ ตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (คั่นกลางระหว่างอิตาลีและกรีซ) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสวยแห่งหนึ่งของโลก! เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 3 ของหมู่เกาะแห่งนี้ มีพื้นที่ 410 ตร.กม. (158 ตร.ไมล์) จุดที่ลึกที่สุดของทะเลไอโอเนียน วัดได้ถึง 2,290 เมตร ทั้ง 7 เกาะนี้เคยเป็นอาณานิคมของกรีกโบราณ จนต่อมาเมื่อยุคอิตาลีรุ่งโรจน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ เคยถูกยึกครองโดยหลายประเทศ จนท้ายที่สุดได้รับอิสระและรวมเข้ากับกรีซในปี ค.ศ. 1864

แผนที่ ซาคินทอส (Zakynthos) ประเทศกรีซ

สนใจท่องเที่ยวกรีซ คลิกที่นี่

Share on social networks