เจราช (Jerash)​

572

จอร์แดน เจราช (Jerash)​

เจราช (Jerash) ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมืองเจราช เป็นที่ตั้งของซากปรักหักพังจากถึงเกรโกโรมัน (Greco-Roman) เป็นจำนวนมาก
สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย100-200ปีก่อนคริสตกาล สถาปัตยกรรมของที่นี่มีมนต์สเน่ห์และความโดดเด่นสวยงาม มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลายแห่ง ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่

แผนที่ เจราช (Jerash) ประเทศจอร์แดน

สนใจท่องเที่ยวจอร์แดน คลิกที่นี่

Share on social networks