เจดีย์โบตะตาว (ประเทศพม่า)

600

เจดีย์โบตะตาว (ประเทศพม่า)

เจดีย์โบตะตาว ตั้งอยู่ที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า มีจุดเด่นที่ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวเมืองเชื่อกันว่าใครที่ได้มาขอพรที่นี่ก็จะสมปรารถนาอย่างรวดเร็วทันใจ สมกับคำว่าทันใจนั่นเอง ซึ่งเทพทันใจนั้นถูกประดิษฐานในศาลาริมน้ำข้างเจดีย์โบตะตาว 

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks