เจดีย์โบตะตอง (ประเทศพม่า)

699

เจดีย์โบตะตอง (ประเทศพม่า)

เจดีย์โบตะตอง (Botataung Pagoda) มีอายุกว่า อายุ 2,500 ปี สร้างขึ้นโดยชาวมอญเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านในสำหรับเจดีย์แห่งนี้เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ ด้านในจะถูกแบ่งเป็นหลายห้องเดินทะลุต่อกันได้ ซึ่งฝาผนังด้านในนั้นถูกสร้างด้วยทองคำ สลักเป็นสัญลักษณ์มงคลของพระพุทธเจ้า ส่วนพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะถูกจัดแสดงอยู่ในศาลงาช้างที่ถูกตกแต่งอย่างล้ำค่าด้วยทองคำเพชร และอัญมณีภายในเจดีย์

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks