เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ (ประเทศพม่า)

635

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ (ประเทศพม่า)

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ประเทศพม่า เป็นเจดีย์ที่ได้อิทธิพลจากศิลปะมอญ เชื่อกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้ เป็นที่บรรจุบรรจุพระเกศาธาตุ 2 เส้นของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์ ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก จัดแสดงวัตถุโบราณอีกด้วย เมื่อมีโอกาสได้ไปสักการะ เวลาขอพรให้เอามือและหน้าผากไปแตะที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks