เขาเมเทออรา (Meteora Rocks)

859

เขาเมเทออรา (Meteora Rocks)

เขาเมเทออรา แห่งเมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นจุดหมายของนักแสวงบุญมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 10 เมื่อมาถึงเมืองนี้สิ่งที่จะมองเห็นเป็นสิ่งแรกเลยก็คือ ผาหินชันอย่างเขาเมเทออรา
โดยตรงยอดดอยจะเป็นเลิศแหลมขนาดใหญ่ ทรงแปลกๆซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากแผ่นดินไหวรวมทั้งการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออสมาเป็นล้านปี

แผนที่ เขาเมเทออรา ประเทศกรีซ

สนใจท่องเที่ยวกรีซ คลิกที่นี่

Share on social networks