เกาะแฮฟล็อค (Havelock Island)

640

เกาะแฮฟล็อค (Havelock Island)

เกาะแฮฟล็อค (Havelock Island) เป็นเกาะที่นิยมในการดำน้ำลึกและตื้นที่ดีที่สุดอีกหนึ้่งแห่ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศอินเดีย บนเกาะนั้นมีรีสอรทหรูให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักผ่อน เกาะแห่งนี้มีความสวยงามหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส เพราะเป็นทะเลในฝั่งอันดามันจึงมีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือท้องกระจก เพื่อสัมผัสกับทะเลอย่างใกล้ชิด

แผนที่ เกาะแฮฟล็อค (Havelock Island) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks