เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill)

521

เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill)

เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) ประเทศฮังการี เป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 140 เมตร เสามารถมองเห็นวิวได้จากทั้ง 2 ด้าน ทำให้เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศา ของเมืองปูดาเปสต์
แรกเริ่มอนุสาวรีย์สูง 14 เมตร สร้างขึ้นโดย Miklós Horthy เพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงลูกชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินในช่วงสงคราม หลังจากการเข้ามาของกองกำลัง ของรัสเซีย อนุสาวรีย์ได้ที่มีรูปแบบเป็น กังหันที่มีความหมายถึงการขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เป็นเปลี่ยนเป็นใบของต้นปาล์มเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสระภาพจาก ระบบ ‘นาซี’ เหนือขึ้นไปเป็น ป้อมปราการ Citadella สร้างโดย Habsburgs หลังจากสงครามประกาศอิสระภาพในปี 1848-1849 ปัจจุบันป้อมปราการได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของเนินเขาลูกนี้

สนใจท่องเที่ยวฮังการี คลิกที่นี่

Share on social networks