อ่าวกวานาบารา

601

อ่าวกวานาบารา

อ่าวกวานาบารา ( Baiada Guanabara) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล ใกล้กับเมืองรีโอเดจาเนโร เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสองของบราซิล  นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวกวานาบารา ชมภูเขาชูการ์โลฟและยอดเขาทิจูคาอันมีชื่อเสียงของรีโอเดจาเนโร ในระหว่างล่องเรือไปบนผืนน้ำในเขตร้อนชื้น ประติมากรรมพระเยซูคริสต์ขนาดมหึมาในสไตล์อาร์ตเดโค ตั้งตระหง่านอยู่สูงเหนือเมืองบนภูเขากอร์โกวาดู เรือใบลำใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ เรือสคูนเนอร์ มักมีการนำมาใช้ในการล่องเรือทัวร์อ่าวกวานาบารา

แผนที่ อ่าวกวานาบารา ( Baiada Guanabara) ประเทศบราซิล

สนใจท่องเที่ยวบราซิล คลิกที่นี่
Share on social networks