อุทยานแห่งชาติอูลู เทมบูรง (Ulu Temburong)

2205

อุทยานแห่งชาติอูลู เทมบูรง (Ulu Temburong)

อุทยานแห่งชาติอูลู เทมบูรง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าฝนเขตร้อน ที่รวมพืชและสัตว์ป่าหายากนับพันชนิด บนพื้นที่กว่า 50,000 เฮกเตอร์ มีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศบรูไน ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย เช่น การเดินชมสัตว์ป่า นั่งเรือยางล่องแก่ง ล่องแพไปตามแม่น้ำชื่นชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตกปลา แคมปิ้งกลางป่า สัมผัสกับชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง 

สนใจท่องเที่ยวบรูไน คลิกที่นี่

Share on social networks