อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)

587

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มรดกโลกแห่งโครเอเชีย เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย ล้อมรอบไปด้วยหุบเขา ป่า น้ำตก และทะเลสาบ ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากๆ มีพื้นที่กว่า 295 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ภายในอุทยานนี้มีไฮไลท์ คือ ทะเลสาบสีมรกตและสีฟ้า รวมกันถึงกว่า 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ที่ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบและเนินเขา ซึ่งสภาพของทะเลสาบแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ บ้างขนาบด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน บ้างก็เป็นเวิ้งน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา และบ้างก็เป็นน้ำตกที่มีชั้นหลั่นเลาะจากสูงลงต่ำเป็นขั้นๆ ไป

แผนที่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ประเทศโครเอเชีย

สนใจท่องเที่ยวโครเอเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks