อุทยานทะเลสาบคานาสือ Kanas Lake

795

อุทยานทะเลสาบคานาสือ Kanas Lake

อุทยานทะเลสาบคานาสือ หรือ คานาส คานาสือ เป็นภาษามองโกล แปลว่าทะเลสาบกลางหุบเขา โดยทะเลสาบคานาสือตั้งอยู่ที่เทือกเขาอัลไต (Altay)
เป็นเขตอนุรักษ์ท่องเที่ยวของประเทศจีนด้วย ภายในมีทะเลสาบที่สวยงามหลายจุดด้วยกัน เช่น ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี มองไปรอบๆ
จะเห็นภูเขาที่โอบล้อม ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมคือช่วงมิถุนายนถึงตุลาคม

แผนที่ อุทยานทะเลสาบคานาสือ ประเทศจีน

สนใจท่องเที่ยวจีน  คลิกที่นี่

Share on social networks