อาราม Valaam

539

อาราม Valaam

อาราม Valaam คืออารามออร์โธดอกซ์ stauropegic ในรัสเซีย Karelia ตั้งอยู่บน Valaam ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบลาโดกาทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐคาเรเลียรัสเซีย พื้นที่ทั้งหมดกว่า 50 เกาะมีขนาด 36 ตร.กม. เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบลาโดกาโก

แผนที่ อาราม Valaam ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่
Share on social networks