อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia)

2559

อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia)

อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) ตั้งอยู่ที่ยอดเนินเขาSololaki กรุงทลิบิซี ประเทศจอร์เจีย เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง รูปปั้นนี้ออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1958 เนื่องในโอกาสที่เมืองนี้ครบรอบ 1,500 ปี มีความสูง20เมตร ทำด้วยอลูมิเนียม ลักษณะของรูปปั้นเป็นสตรีในชุดพื้นเมือง มือขวาถือดาบ มือซ้ายถือแก้วไวน์ โดยที่แก้วไวน์หมายถึงผู้มาเยือนที่เป็นมิตร ชาวจอร์เจียก็พร้อมที่จะผูกมิตรด้วยเครื่องดื่มที่เก่าแก่ของประเทศอย่างไวน์ชั้นดี แต่ถ้าหากมาเยือนหมายที่จะเป็นศัตรู ดาบในมือก็พร้อมที่จะปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน

แผนที่ อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) ประเทศจอร์เจีย

สนใจท่องเที่ยวจอร์เจีย คลิกที่นี่

Share on social networks