อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่

1142

อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่

อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ตั้งอยู่ที่เมือง Batumi ของประเทศจอร์เจีย ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้ จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน

แผนที่ อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่ ประเทศจอร์เจีย

สนใจท่องเที่ยวจอร์เจีย คลิกที่นี่

Share on social networks