อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา (Jaswant Thada)

517

อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา (Jaswant Thada)

อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา ตั้งอยู่ห่างจากป้อมเมห์รานกาห์ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 โดยสร้างจากหินอ่อนจากแหล่งเดียวกับที่นำไปสร้าง ทัช มาฮาล ที่นี่ เป็นสถานที่ฝังพระศพและอนุสาวรีย์ ที่มีหลังคาทรงปรางค์ปราสาท ประดับด้วยหินอ่อนขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฉัตรี” โดยรอบ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ประตู และเสาที่แกะสลักได้อย่างละเอียดวิจิตรบรรจง เพื่อถวายแก่ มหาราชา จัสวันต์ สิงห์ที่ 2 หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ปแล้ว 4 ปี

แผนที่ อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา (Jaswant Thada) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks