หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)

747

หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิซา เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1173 แต่เนื่องจากพื้นดินใต้บริเวณพื้นที่ของหอระฆังนั้นเป็นพื้นดินที่นิ่มจนทำให้ยุบตัวลงไปในช่วงของการก่อสร้างชั้นที่ 3 ทำให้การก่อสร้างได้หยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี ค.ศ. 1272 สถาปนิกจีโอแวนนี่ ดี สิโมน ได้ดำเนินการสร้างต่อโดยได้มีการสร้างให้หอระฆังรั้นเอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อทำให้เกิดความสมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ก็ต้องมีเหตุให้หยุดชะงักลงอึกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม จนถึงปี ค.ศ. 1319 จึงได้มีการก่อสร้างต่ออีกครั้งและได้สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 177 ปี มีความโดดเด่นด้วยความเอียงจากพื้นประมาณ 3.97 องศา โดยบริเวณยอดของหอระฆังห่างจากแนวตั้งฉากของพื้นประมาณ 3.9 เมตร แม้จะสร้างแล้วเสร็จแล้ว Leaning Tower of Pisa ก็ยังเอนลงมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความโดดเด่นของการเอนเอียงของหอเอนปิซาอันเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ในปี ค.ศ. 1987 หอเอนปิซาได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก

แผนที่ หอเอนเมืองปิซ่า ประเทศฝรั่งเศส

สนใจท่องเที่ยวอิตาลี คลิกที่นี่

Share on social networks