หอนาฬิกา Big Ben 

715

หอนาฬิกา Big Ben 

หอนาฬิกา Big Ben ถูกเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงลอนดอน หอนาฬิกาแห่งนี้ ยืนหยัดท้าแดดท้าฝนในกรุงลอนดอนมามากกว่า 150 ปีแล้ว โดยจุดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี้ คือสามารถบอกเวลาได้ทั้ง 4 ทิศทาง เป็นนาฬิกาบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช ผ่านสถานีวิทยุ BBC ที่จะถ่ายทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยินกันทั่วโลก แต่เดิมนั้น หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวัง Westminster ภายหลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี 1834 โดยมี ชาลล์ส แบรี่เป็นผู้ออกแบบหอนาฬิกาแห่งนี้ โดยเลือกใช้ศิลปะแบบวิคทอเรียนโกธิค เพื่อฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ของควีน เอลิซาเบธที่ 2 โดยมีความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆังสำหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวที่ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตีเป็นทำนองเพื่อให้เกิดความไพเราะ

แผนที่ หอนาฬิกา Big Ben  ประเทศอังกฤษ

สนใจท่องเที่ยว คลิกที่นี่

Share on social networks