หอดูดาวชมซงแด (Cheomseongdae Observatory)

508

หอดูดาวชมซงแด (Cheomseongdae Observatory)

หอดูดาวชมซงแด (Cheomseongdae Observatory)  หอดูดาวแห่งนี้ สร้างเป็นทรงรูปขวด สูง 9.4 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซอนต๊อก หรือประมาณศตวรรษที่ 7 มีความเก่าแก่ที่สุดในฝั่งซีกโลกตะวันออก สร้างโดยการนำหินมาเรียงซ้อนกันขึ้นไป และ ใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ  และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962

แผนที่ หอดูดาวชมซงแด (Cheomseongdae Observatory) ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่
Share on social networks