หลวงพ่อสัจธรรม (Buddha Dordenma Statue)

729

หลวงพ่อสัจธรรม (Buddha Dordenma Statue)

หลวงพ่อสัจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองทิมพู ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในโลก ประเทศภูฏาน เป็นพระศรีศากยมุนี ต้นแบบจากพระพุทธรูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีโครงสร้างของพระพุทธรูปสร้างอย่างประณีต ด้วยความสูง 169 ฟุต ที่ถือเป็นพระพุทธรูปผลงานชิ้นเอกภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์

แผนที่ หลวงพ่อสัจธรรม ประเทศภูฏาน

สนใจท่องเที่ยวภูฏาน คลิกที่นี่

Share on social networks