สุสานอิติมัด-อุด-ดอละห์ (Itmad-ud-Daula)

619

สุสานอิติมัด-อุด-ดอละห์ (Itmad-ud-Daula)

สุสานของI’timād-ud-Daulah เป็นสุสานโมกุลในเมืองอักกราในรัฐอุตตรประเทศอินเดีย มักถูกเรียกว่า “อัญมณีกล่อง” บางครั้งเรียกว่า “Bachcha Taj” สุสานของI’timād-ud-Daulah มักถูกมองว่าเป็นร่างของทัชมาฮาล

แผนที่ สุสานอิติมัด-อุด-ดอละห์ (Itmad-ud-Daula)ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks