สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

762

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ ประเทศพม่า
เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็งนั้นมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค. ศ. 1850 สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อตอนที่ย้ายเมืองหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ก็ได้นำไม้สักจำนวน 1,086 ต้นมาด้วย สะพานไม้อูเบ็ง ถูกใช้เป็นทางผ่านสำคัญสำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่ สะพานไม้อูเบ็ง ประเทศพม่า

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks