สะพานฮาร์เบอร์ (Harbour bridge)

568

สะพานฮาร์เบอร์ (Harbour bridge)

มีโครงสร้างผิวจราจรพาดผ่านโครงเหล็กถักรูปโค้ง (แบบ Trussed Through Arch) ตั้งอยู่บนอ่าวซิดนีย์ กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษ 1930 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง เปิดใช้ในปีค.ศ. 1932 ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่ง Landmarks ของซิดนีย์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ สะพานฮาร์เบอร์เค้ายังมีกิจกรรมสุดตื่นเต้น เรียกว่า Bridge Climb เป็นการปีนขึ้นไปจุดสูงสุดของสะพาน เพื่อชมวิว และถ่ายรูปรอบๆ อ่าวซิดนีย์ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 134 เมตร

สะพานฮาร์เบอร์ (Harbour bridge) ประเทศออสเตรเลีย


สนใจท่องเที่ยวฮ่องกง คลิกที่นี่
Share on social networks