สะพานชาร์ลส์ สาธารณรัฐเชค

1088

สะพานชาร์ลส์ สาธารณรัฐเชค

สะพานชาร์ล จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เป็นสะพานที่เก่าแก่ในสไตล์โกธิก ตัวสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองประดับด้วยรูปปั้นและทอดยาวเหนือแม่น้ำ Vltava เชื่อมเมือง Lesser Town ฝั่งแม่น้ำทางตะวันตกและ Old Town ฝั่งแม่น้ำตะวันออกเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนักบุญของชาวเชคกว่า 30 รูป และโคมไฟต่าง ๆ มากมาย เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางไปที่กรุงปราก โดยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปยากมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่บนสะพานแทบจะตลอดเวลา

แผนที่ สะพานชาร์ลส์ ประเทศสาธารณรัฐเชค

สนใจท่องเที่ยวสาธารณรัฐเชค คลิกที่นี่

Share on social networks